Договір оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією сайту «https://tezzt.com», далі за текстом – «Сайт», укласти Договір на надання послуг дистанційним способом, тобто через сайт, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті «https://tezzt.com”

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Преміум доступ» – Спеціальна функція на Сайті яка відкриває додаткові функції Сайту;
«Адміністратор» – особа, яка забезпечує безперебійну роботу і виканання всіх пунктів Договору, які представлені на Інтернет-сайті.

«Користувач» – фізична особа, що зайшла через інтернет-браузер на Сайт.

«Покупець» – фізична особа Користувач, що має бажання отримати Преміум доступ.

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку Преміум доступів, зазначених Користувачем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет договору

3.1. Адміністратор зобов’язується надати Покупцю всі функції які зазначені при купівлі Преміум доступу, а Покупець зобов’язується оплатити і отримати Преміум доступ на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює процедуру надання Адміністратором Преміум доступу для Покупця, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем Замовлення на сайті;

– самостійне оформлення Покупцем Замовлення на сайті;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті;

– Отримання Преміум доступу після Замовлення цієї послуги на сайті.

– сторони погоджуються, що Адміністратор не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Покупцем послуг, придбаних на Сайті, в своїй діяльності.

– Ніякі претензії за результативністю застосування  Покупцем, послуг придбаних на Сайті, не можуть бути пред’явлені Адміністрації. Відповідальність за використання цих  послуг, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Покупці.

6. Права та обов’язки сторін:

6.1. Адміністратор має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати Преміум доступ на умовах цього договору.

– дотримуватися всіх правил і умов конкурсу

– не збільшувати можливість перемоги штучним способом (обман, мультиаккаунтність, отриманням відповідей у інших користувачів)

6.3. Покупець має право:

– повернути кошти протягом 24 годин.

– вимагати від Адміністрації виконання умов цього Договору;

7. Повернення коштів

7.1 Покупець має право на повернення Товару протягом 24 годин з моменту Замовлення.

7.2 Повернення коштів, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за платіжними данними, які були використані при Замовленні товару.

8. Відповідальність сторін

8.1. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Преміум дсотупів, попередньо замовлених на Сайті.

8.2. Адміністрація не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3.Адміністрація і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. Адміністрація або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Адміністрації  і  Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9. Термін дії оферти.

9.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її видалення з сайту.

11.2.Адміністрація має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення  змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту.

10. Реквізити.

Контактний E-Mail адрес: onlinetezzt@gmail.com

Контактний телефон +380971622053

 

 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*
Генерація паролю